Tumblelog by Soup.io
 • pulperybka
 • philomath
 • keyrings
 • muliebrisus
 • ohsowhite
 • whiteangel
 • unitedsoupsphotoart
 • evedrien
 • redweed
 • cigne
 • Verona
 • ovvlsome
 • WTobieMojeNiepokoje
 • macedonia2004
 • magggy
 • pure-bliss
 • twistedlogic
 • twistedsister
 • dilatedpupils
 • MsSuzanna
 • raitherful
 • ukath
 • Snusmumriken
 • soll
 • artistmargaret
 • dym-i-lustra
 • handstandsforyou
 • schiza
 • gniewosadka
 • alogos
 • rosae
 • clampik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2019

7698 fa31
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianokturnal nokturnal
4485 9ac4 500
Reposted fromhrafn hrafn vianokturnal nokturnal
When I was a child, when I was an adolescent, books saved me from despair: that convinced me that culture was the highest of values.
— Simone de Beauvoir
Reposted fromverronique verronique viaAmericanlover Americanlover
2528 fa4b 500
Reposted fromzciach zciach viaAmericanlover Americanlover
3412 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie

December 15 2019

4259 8e45
Reposted fromkarahippie karahippie viaagatiszka agatiszka
3481 b9c2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
I czując Cię obok opowiem o wszystkim Jak bardzo się boję i czuję się nikim
— Myslovitz "W deszczu maleńkich, żółtych kwiatów"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
A może w blasku choinki, przy cieple kominka warto zadać sobie pytanie czy naprawdę jesteś we właściwym miejscu? Może to dobry czas. Dobry czas na życie.  
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viablackheartgirl blackheartgirl
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viablackheartgirl blackheartgirl
7091 c485 500
Reposted fromhrafn hrafn viablackheartgirl blackheartgirl
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
6341 81d0 500
Reposted fromhrafn hrafn vianiskowo niskowo
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Reposted frombartch bartch vialexxie lexxie
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viaolalaa olalaa
2435 a33c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl