Tumblelog by Soup.io
 • pulperybka
 • philomath
 • keyrings
 • muliebrisus
 • ohsowhite
 • whiteangel
 • unitedsoupsphotoart
 • evedrien
 • redweed
 • cigne
 • Verona
 • ovvlsome
 • WTobieMojeNiepokoje
 • macedonia2004
 • magggy
 • pure-bliss
 • twistedlogic
 • twistedsister
 • dilatedpupils
 • MsSuzanna
 • raitherful
 • ukath
 • Snusmumriken
 • soll
 • artistmargaret
 • dym-i-lustra
 • handstandsforyou
 • schiza
 • gniewosadka
 • alogos
 • rosae
 • clampik
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

3136 8700 500
Reposted fromnyaako nyaako viaawaken awaken
Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu.
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaaugustus augustus
8601 acfc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaugustus augustus
3491 8f2c
tak naprawdę wszystko czego chciałem od życia
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
2372 bf95 500
Krakowskie Planty, 9.06.2019r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
2299 9245 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

July 17 2019

7762 4cbe 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspecialneeds specialneeds
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled
1413 9cf1
1610 2421 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme viaendlessmemories endlessmemories
7508 0208 500
1475 778f
Reposted fromkarahippie karahippie viatheoristpl theoristpl
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viacatherineee catherineee

July 16 2019

1405 42de 500
Reposted fromwestwood westwood viakiks kiks

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl