Tumblelog by Soup.io
 • clampik
 • rosae
 • alogos
 • gniewosadka
 • schiza
 • handstandsforyou
 • dym-i-lustra
 • artistmargaret
 • soll
 • Snusmumriken
 • ukath
 • raitherful
 • MsSuzanna
 • dilatedpupils
 • LejdiWioletta
 • twistedsister
 • twistedlogic
 • pure-bliss
 • magggy
 • macedonia2004
 • WTobieMojeNiepokoje
 • ovvlsome
 • Verona
 • cigne
 • redweed
 • evedrien
 • unitedsoupsphotoart
 • whiteangel
 • ohsowhite
 • muliebrisus
 • keyrings
 • philomath
 • pulperybka
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

8655 0164 500

February 19 2018Grand Budapest Hotel
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
To boli, kiedy osoba, która dała Ci najwspanialsze wspomnienia, stała się jednym z nich.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
7009 50f9 500
Tomasz Różycki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
7015 68e9
Reposted from777727772 777727772
4063 d6d5
Reposted frompurpa purpa viainsanedreamer insanedreamer

February 17 2018

5244 1950
Reposted byInfelice Infelice
5237 2d41
Reposted bypannakies pannakies
5231 0445
Reposted byJessSilenteCyamishormeza
5228 4f29 500
Reposted byXOrangoutanSkydelangruetzeMashecarlandlouisekokolokoSenyiaCyamisIntep125KryptonitetheoristplsillyvanasTigerleshitsurikroliknothingiseverythinghormezaslova
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame
W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.
— Piotr Kuśmierek
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaunconscious unconscious
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunconscious unconscious
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viabylejaka bylejaka
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl